Polskie Towarzystwo Opieki Długoterminowej

Polskie Towarzystwo Opieki Długoterminowej jest organizacją zrzeszającą dyrektorów zakładów opieki długoterminowej z terenu Polski. Główne cele jakie przyświecają Towarzystwu to:
1)    poprawa jakości opieki zdrowotnej nad osobami przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi,
2)    działalność na rzecz tworzenia prawa sprzyjającego rozwojowi opieki długoterminowej,
3)    integrowanie i koordynowanie instytucji zajmujących się opieką długoterminową,
4)    opiniowanie w sprawach związanych z funkcjonowaniem  opieki długoterminowej,
5)    opracowywanie i inicjowanie programów polityki zdrowotnej w zakresie opieki długoterminowej,
6)    opracowywanie i opiniowanie projektów standardów opieki długoterminowej i rozpowszechnianie wzorów europejskich w tym zakresie.
7)    współpraca z instytucjami pracującymi na rzecz osób niepełnosprawnych, opieki długoterminowej i pomocy społecznej,
8)    inicjowanie współpracy międzynarodowej w zakresie opieki długoterminowej,
9)    prowadzenie działalności szkoleniowej i oświatowej,
10)  tworzenie atmosfery sprzyjającej rozwojowi opieki długoterminowej w Polsce
W ostatnich latach uczestniczyliśmy w opracowaniu standardów opieki w zakładach opieki długoterminowej realizujących świadczenia dla pacjentów przewlekle chorych i niesamodzielnych. Współpracowaliśmy z ministerstwem zdrowia w zakresie wyceny świadczeń.
organizujemy konferencje i szkolenia dla personelu medycznego jak i opiekunów nieformalnych

Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję