European Association for Directors and Providers of Long-Term Care Services for the Elderly

E.D.E. jest międzynarodową organizacją patronacką reprezentującą krajowe stowarzyszenia dyrektorów i dostawców usług związanych z opieką długoterminową w Europie. Jednym z jej głównych zadań jest promowanie wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy poszczególnymi członkami oraz ułatwienie doskonalenia się poprzez wzajemne kontakty. Jako profesjonaliści staramy się poprawić jakość opieki i nadzoru. W tym celu ważne jest, aby spojrzeć poza własne narodowe rozwiązania. Wspólne standardy szkoleniowe, wzajemne wizytacje i obserwacje, kongresy i sympozja, to wszystko wspiera profesjonalizm wśród dyrektorów domów opieki i pozwala na lepsze zrozumienie różnych form opieki i pomocy. Tworzenie godziwych warunków życia i pracy w naszych domach to wizja, do której wzajemnie dążymy w E.D.E.

Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję